Simulacija z zobniki

Na spletnem naslovu https://geargenerator.com/ je simulacija, ki nam omogoča, da postavimo zobnike z različnim številom zob in opazujemo simulacijo vrtenja. Zobnikom lahko poleg števila zob spreminjamo tudi velikosti in položaj, kje se nahajajo. Poleg prikaza simulacije vrtenja zobnikov, lahko postavljene zobnike zajamemo iz zaslona in jih vključimo v učni list ali spletni kviz.

Dodaj odgovor