Most iz papirja

Most lahko izdelamo iz treh listov A4 formata ali iz šeleshamerja. Načrt narejenega mosta je priložen. En most delata dva učenca.

Play Video

orodje IN PRIPOMOČKI:

  • lepilo v stiku
  • škarje

čas reševanja:

4 x 45 min

material:

  • papir formata A4 (lahko barvni), 3 kosi

Učenci v zvezek narišejo dele mosta in jih kotirajo. Dele je treba pomanjšati v merilu 1:2. spodaj
je nekaj slikovnih vodičev za lažje pretvorbe in risanje načrta v zvezek.

IZDELKI UČENCEV

SPUŠČANJE VLAKCA V RAZREDU

Dodaj odgovor