IZDELKI ZA TEHNIŠKI DAN

Tukaj je izpostavljenih nekaj izdelkov, ki jih učenci enostavno lahko naredijo v času 5 urnega tehinškega dneva. V kombinaciji z izdelkom učitelj pripravi še dodatne ure, kot so priprava tehnične dokumentacije, reševanje učnih listov, ogled video vsebin iz tehnike. Tako lahko učitelj izvede tehniški dan na šoli z vključitvijo tudi drugih učiteljev, ki ne poučujejo pouka tehnike.