Izbirni predmet OGK, 7., 8. IN 9. RAZRED

Izbirni predmet obdelava gradiv kovin.