Delavnica hologram za 130 učitelje

V sredo, 13. 1. 2021, je bila prva delavnica za učitelje tehnike in tehnologije z naslovom hologram. Z delavnico sva hotela predstaviti spletno stran in trgovino tehnikajezakon.si, ki je narejena s strani učiteljev Ivana Dovića in Matjaža Pintariča in je namenjena prav učiteljem tehnike in tehnologije v osnovni šoli. Spletna stran in trgovina tehnike je zakon je začela delovati v januarju 2021.

Na delavnico se je v dveh dneh prijavilo več kot 130 učiteljev iz različnih koncev Slovenije.

Sto sedemnajstim učiteljem je bilo po pošti brezplačno poslan material, ki so ga potrebovali za delavnico hologram, ki je primer praktičnega izdelka iz umetnih mas za pouk tehnike in tehnologije v 7. razredu.

V uvodu sva predstavila spletno stran in rubrike, na katerih lahko učitelji najdejo načrte za izdelke pri tehniki in tehnologiji. Predstavila pa sva tudi možnost nakupa materiala in kompletov za posamezne izdelke.

Delavnica je potekala preko zooma, a je bila praktična, tako so udeleženci v živo izdelovali hologram iz prozorne folije in ob tem kramljali o svojem delu.

Na koncu je 107 učiteljev rešilo tudi vprašalnik, iz katerega je bilo med drugim razvidno, da jih 60 % uporablja škatle s pripomočki za izdelke, ostali si material za izdelke naročajo pri različnih dobaviteljih.

Učitelji so odgovorili tudi:

Na koncu nas je vse navzoče pozdravil še svetovalec z Zavoda RS za šolstvo g. Gorazd Fišer, ki je pohvalil delavnico.

Zaradi velikega obiska in pozitivnih povratnih informacij učiteljev, ki si tovrstnih delavnic želijo, želiva v bodoče pripraviti še kakšno, upava, da tudi kakšno praktično na šoli, saj si tega učitelji tehničnega pouka res želimo.

To je bil kratek povzetek prve delavnice.

Dodaj odgovor