Zaščitna oprema mora biti primerna za učence, da jo bodo radi nosili.