Preizkus učnega lista kljunasto merilo in tračni meter

Učni list je primeren za vse razrede pri urah tehnike in tehnologije. Učni list smo preizkusili v času nadomeščanje celotnega 6. razreda. V eni šolski uri smo se v začetku z učenci pogovarjali o natančnosti merjenja tračnega metra in kljunastega merila. V nadaljevanju so učenci rešili prvo stran učnega lista in nato smo skupaj preverili dobljene rešitve. Drugi del učnega lista pa so učenci reševali v parih. Razred se razdeli v dve skupini po parih. Ena skupina je dobila kljunasta merila in reševala 5. nalogo, druga skupina tračne metre in reševala 7. nalogo. Po 10-15 minutah so si skupini zamenjali pripomočke. Učitelj je imel za učence na voljo šesti plastičnih kljunastih meril in šest tračnih metrov. Učenci so se urili tudi v risanju skic izmerjenih predmetov in kotiranju.

NAROČITE LAHKO

Dodaj odgovor