Mover 01

Mover 01 je preprost mini robotka, ki se premikal po prostoru in je krmiljen prek pametnega telefona. Ima možnost avtonomne vožnje s pomočjo ultrasoničnega senzorja ter preprostega programiranja v okolju Arduino IDE. Izdelek je pripravljen do te mere, da bi ga lahko izdelovali učenci v osnovni šoli pri izbirnem predmetu robotike v 8. ali 9. razredu. Priložen je načrt za izdelavo kartonskega modela, program napisan v Arduinu IDE in shematski načrt vezave. Priložena je tudi aplikacija za Android telefon.

Play Video

orodje IN PRIPOMOČKI:

  • škarje
  • lepilo v stiku
  • luknjač premera 10 mm

čas reševanja:

4 x 45 min

material:

  • arduino uno
  • modul bluetooth
  • napajanje, 9V baterija
  • dva mikro servo motorja
  • kovinski pokrovček, 2 kosa
  • trislojna valovita lepenka formata A4

Dodaj odgovor