OBRAZEC ZA KALKULACIJO CEN IZDELKA

V tej rubriki bož zapisal seznam materiala, ki ga potrebuješ za izdelavo svojega izdelka. Ceno materiala izveš pri učitelju.

MATERIAL: CENA:
MATERIAL: CENA:
MATERIAL: CENA:
MATERIAL: CENA:
MATERIAL: CENA:

SKUPNA CENA MATERIALA: {{price1+price2+price3+price4+price5}} €

DELOVNA OPERACIJA: ČAS V SEKUNDAH: SEKUND
DELOVNA OPERACIJA: ČAS V SEKUNDAH: SEKUND
DELOVNA OPERACIJA: ČAS V SEKUNDAH: SEKUND
DELOVNA OPERACIJA: ČAS V SEKUNDAH: SEKUND
DELOVNA OPERACIJA: ČAS V SEKUNDAH: SEKUND
SKUPAJ VES ČAS V SEKUNDAH: {{price10+price11+price12+price13+price14}} SEKUND
SKUPAJ VES ČAS V URAH: {{(price10+price11+price12+price13+price14) / vure}} UR
DOLOČI URNO POSTAVKO 5-7 €:

STROŠEK DELA NA URO: {{(price10+price11+price12+price13+price14) / vure * price20}} €


V našem primeru bo podjetje šolska tehnična delavnica, v katerem so stroji in orodja. Pod dobiček podjetja bomo vključili tudi obrabo oz. amortizacijo strojev in orodja in dobiček, ki bi ga želeli imeti, da bi naše podjetje bilo uspešno in bi imelo dovolj denarja za posodabljanje in rast.

DOBIČEK PODJETJA,npr. 1 €
SKUPAJ CEN MATERIALA: {{price1+price2+price3+price4+price5}} €
STROŠEK DELA NA URO: {{(price10+price11+price12+price13+price14) / vure * price20}} €
SKUPNA CENA IZDELKA JE: {{dobicek + (price10+price11+price12+price13+price14) / vure * price20 + (price1+price2+price3+price4+price5)}} €