ELEKTRIČNI IZZIV

Oglejte si posamezne video posnetke izziva in izberite ustrezno električno shemo.

1. Izziv z dvema stikaloma, baterijo in led lučko

2. Izziv s tremi stikali, baterijo in led lučko (zvočnikom)

UPORABA V RAZREDU

Učence razdelimo v pare ali v trojice in vsakemu od njih damo en izziv in list z možnimi rešitvami. Učenci z preizkušanjem ugotovijo, katera shema iz lista bi bila pravilna in jo zapišejo na prazen list. Po približno 5 minutah učenci dobijo druge izzive. Na koncu, ko so vsi preizkusili vse izzive sledi poročanje. Rezultate zapisuje učitelj na tablo in po vsakem se tudi pogovorimo o pravilnih rešitvah.

NAROČITE LAHKO