Izdelava različnih mrež škatlic s simulacijo

Na spletnem naslovu templatemaker.nl si enostavno izberete obliko škatlice, ki jo žalite in vpišete mere za širino, dolžino in višino. Dokument se shrani v PDF obliki, ki ga nato natisnem na risalni list ali šeleshamer. Ker so risalni listi večinoma v formatu A3 si enostavno dva natisnjena A4 načrta natisnemo na šolskem kopirnem stroju na en A3 risalni list.

Narejeno mrežo lahko izvozimo tudi v formatu DXF in ga odpremo kot vektorski zapis v QCAD programu, tako lahko dodamo na mrežo tudi kakšne napise oz. slike.

Primer treh različnih škatlic, kot embalaža za izdelke.

Dodaj odgovor