IP-RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI, 7., 8. IN 9. RAZRED

Primeri uporabe programa Qcad (2D) in Tinkercad (3D) pri risanju.